Som Formació online

FS La gestió proactiva en el tractament de la morositat

Inici

28

Octubre

2022

Final

04

Novembre

2022

Hores

10

240€
Inscripció

Objectius del curs

El gran impacte que ha tingut la Covid19 a moltes empreses, que va provocar que moltes haguessin de tancar de forma temporal o permanent i recórrer a les diverses mesures pal·liatives disponibles al seu moment (ERTES, refinançaments, avals ICO, subvencions) està generant a aquest darrer trimestre del 2022, una gran incertesa sobre la possibilitat real que moltes empreses no puguin atendre aquestes obligacions de pagament diferides.  Una situació que a més coincideix amb un encariment desmesurat de l'energia, matèries primeres i transports, coincidents amb uns colls d'ampolla o desproveïments a la cadena de subministraments i una pujada progressiva dels tipus d'interès, que drenen de forma preocupant la liquiditat i els resultats de les empreses.Davant aquest escenari tan volàtil, l’única solució factible és l’anticipació i la proactivitat.

Els objectius d’aquest curs són:

• Conèixer la importància de mantenir una acció coordinada de l'equip comercial amb l'àrea financera i de riscos.

• Detectar de manera anticipada quines són les principals causes de la manca de liquiditat i adoptar les mesures oportunes.

• Saber quins són els senyals d'alerta principals per anticipar situacions de risc en entorns inestables.

• Conèixer els principals punts del marc legal per a la protecció dels drets de cobrament.

• Saber negociar la recuperació dels impagats sense fer malbé la relació amb el client.


Dirigit a

Responsables Financers, de la Direcció Comercial i d'altres departaments relacionats en la mesura, concessió de riscs comercials i financers i actuacions posteriors


Contingut

1. Esquema essencial per a la coordinació entre vendes i finances: “un sol equip”

2. Mesures per optimitzar la gestió del circulants. Com detectar i reduir els “lladres” de liquiditat.

3. Anàlisi de les principals organismes i bases de dades vinculades a la gestió del risc de crèdit: Registre Mercantil, Registre Propietat, Asnef, Badexcug, CIRBE, RAI, informes comercials.

4. Conegueu els principals senyals d'alerta utilitzats pels professionals del risc.

5. La gestió proactiva de la morositat: assertivitat, persuasió, garanties i estratègies de negociació.

6. Conceptes imprescindibles sobre el marc legal vigent per garantir una protecció òptima dels drets de cobrament: judicis monitoris i canviaris, concurs de creditors, l'exoneració dels deutes.


Perfil dels ponents

Col·laborador habitual de la Cambra de Comerç de Barcelona amb àmplia experiència docent

Horari complet del curs: 28 d'octubre i 2 i 4 de novembre de 9:10 a 12:30h


Inici

28

Octubre

2022

Final

04

Novembre

2022

Hores

10

240 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

977219676

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar